Tagg: klimatförändringar

Överdrivet?

Här har vi ett bra exempel på sånt som kan kallas chockrubriker. Det handlar mycket om att sälja nummer för de som skriver dessa artiklar, inte om att ge en korrekt bedömning av de rapporter som de påstår att de…

Tänk och var kritisk

Det finns de som är väldigt kritiska till den forskning som finns om klimatförändringarna. De menar att det finns lika mycket belägg för att de är orsakade av oss människor som att de är orsakade av utomjordingar. Om man tänker…

IPCC klimatrapport

Nu är det snart dags för FN:s klimatpanel IPCC att redovisa sitt resultat. Det som många redan visste och en hel del försökt att förneka kommer då att avslöjas. Att vi med vårt aggressiva leverne och slösaktiga beteende har försummat…

Kostsamma klimatförändringar.

Såg på nyheterna igår om vad klimatförändringarna kommer kunna kosta vår värld ifall vi fortsätter i samma anda och om de länder som släpper ut mest växthusgaser, alltså Indien, Kina, USA osv inte trappar ner sina utsläpp. 51000 miljarder kronor.…