Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?

rostock-201227_1280

Att använda sig utav förnyelsebar energi är självklart bra för miljön. Värmepumpsdjunglen är djup då det finns många olika alternativ att välja mellan. Det här är en guide där vi tar på oss miljöglasögonen och tittar närmare på vilken typ av pump som är mest miljövänlig.

Val av miljömärkt el gör stor skillnad

Det första valet man bör ta hänsyn till är miljömärkt el. Där är solelen den främsta energikällan som möjliggör energiutvinning från så som luft och mark. Solenergin är rik på energi som vi bara tillvaratar en liten del utav. Genom att använda värmepumpen kan vi ta tillvara på denna energin, men frågan kvarstår vilken energikälla du väljer?

Den mest populära värmekällan idag är värmepumpar. Försäljningen har ökad markant sedan 90-talet, även om kurvan har dalat ut lite under de senaste två åren. Anledningen till att värmepumpar har blivit valet för många villor i Sverige är att den har en låg miljöpåverkan till skillnad ifrån direktel, olja och till viss del vedeldning.

Värmepumpen kan vara miljövänlig beroende på vilken el den drivs utav. Om man exempelvis väljer miljövänlig el från Sverige kan klimatpåverkan minska avsevärt. Fördelen med värmepumpen är att driften orsakar inga direkta utsläpp. Däremot så innehåller den ett köldmedium som påverkar växthuseffekten och det krävs en korrekt installation för att minimera risken för läckage.

Miljöpåverkan beroende på typ av värmepump

Själva värmepumpen gör inga utsläpp i miljön, men installationen och driften av den kan påverka omgivningen. Inverkan på omgivningen varierar beroende på vad det är för typ av värmepump.

● Bergvärmepump hämtar energin ifrån grundvattnet och berggrunden. Man använder sig utav en energibrunn som borras ner till ett maxdjup på 200 meter, vilket sänker bergets omgivande temperatur något.
● Jordvärmepump använder sig av ett ytligare jordlager. Kollektorslangen placeras på 100 till 150 centimeters djup, vilket leder till en temperatursänkning i marken. Ur en miljömässig synpunkt kan växtligheten påverkas där kollektorslangen är placerad.
● Sjövärmepump är placerad i vattnet, detta innebär inte att det påverkar sjöns ekosystem. Däremot så kan temperaturen på vattnet påverkas om kollektorslangen är överdimensionerad i förhållande till vattenvolymen. Detta är något man bör se över för det påverkar möjligtvis organismerna och de djur som lever i sjön.
● Luftvärmepump orsakar en viss minskning av temperaturen där den är placerad, dock innebär det inte några bestående temperaturförändringar eftersom denna typ av lagrad solenergi förnyas konstant.

Lagrad solenergi är en miljövänlig och evig energikälla

Oavsett vilken värmepump du väljer, så kommer den att generera värme ifrån solen. Solens strålar lagras i vatten, luft och mark. Vatten har en stark förmåga att lagra värme, vilket innebär att både bergvärme och sjövärme har en förmåga att spara energi på ett effektivare sätt.

Det finns stora fördelar med att hämta energin ifrån solenergi då det är en till skillnad emot oljan och alla våra andra resurser på jorden är en aldrig sinande energikälla. Även när molnen täcker vår fagra himmel så kan man utvinna energi från luft, vatten och mark. Värmepumpen blir således ett miljövänligare alternativ till skillnad ifrån kärnkraft, olja och kolkraft vars råmaterial lagras under extremt långa perioder.

Idag pumpar över 600 000 värmepumpar i Sverige, vilket har lett till att man sparat energi motsvarande två hela kärnkraftverk. Om samtliga hushåll i Sverige skulle byta till en förnyelsebar energikälla så skulle den totala energiförbrukningen i Norden minska med hela 43 procent.

Mer om förnyelsebar energi hittar du på: Greenmatch.se

Bloggar etiketter: , ,

The following two tabs change content below.

Latest posts by Linus Lindgren (see all)

3 comments for “Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?

  1. 13 november, 2015 at 11:27

    Bra inspel. Funderar på bergvärme till morsans hus. Hon bor i radhus i Östersund på 100 m2. Har fjärrvärme idag. Men tänker att det som eldas i kraftvärmeverket för att generera el och fjärrvärme kanske skulle kunna användas bättre? Ur ett energisystem perspektiv.

    Skulle vara kul att gå hela vägen. Bergvärmepump, solceller, energieffektivisering med tre-glasfönster, LED och isolering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.